SAM Solar Polska - logo

 

 
 

Twój dach nigdy nie zarabiał pieniędzy? Z pomocą naszej firmy i dzięki fotowoltaice możesz to zmienić

- Zarabiasz bez wkładu własnego
- Możesz otrzymać czynsz za rok lub za dwadzieścia lat z góry
- Fotowoltaika to przyszłość energetyki, technologia jest w 100% bezpiecznia dla środowiska, a także dla mieszkańców
- Urządzenia nie powodują hałasu,są także bezpieczne dla konstrukcji budynku

 

Dane techniczne które musi spełniać Twój dach

Wynajem powierzchni dachowej na potrzeby instalacji elektrowni fotowoltaicznej - warunki najmu:


a) 20-sto letni okres najmu, po którym zmienia się w bezterminowy z rocznym okresem wypowiedzenia lub z możliwością przedłużenia o okres kolejnych 5 lat
b) wytrzymałość dachu na obciążenie 18 kg na m2, DANE POTWIERDZONE PRZEZ KONSTRUKTORA
c) oświadczenie właściciela dachu o wytrzymałości tj . dane techniczne
d) moc przyłącza energetycznego adekwatna do mocy elektrowni, potwierdzona przez zakład energetyczny
e) umowa najmu nie może zostać wypowiedziana przez właściciela dachu w okresie 20 lat
f) udostępnienie niewielkiej powierzchni niezbędnej do montażu urządzeń przetwarzających prąd z instalacji na akceptowalny do przyłączenia do sieci energetycznej, oraz urządzeń pomiarowych i gwarancja nieograniczonego dostępu do nich
g) gwarancja nieograniczonego dostępu do nieruchomości (w częściach związanych z eksploatacją elektrowni)
h) gwarancja ograniczonej służebności wynajętej nieruchomościci od właściciela w okresie trwania umowy oraz zgoda na wpis wzmianki do Księgi Wieczystej (ustalona z Bankiem, jeżeli obiekt stanowi zabezpieczenie kredytowe)
i) prace remontowo – konserwacyjne na dachu prowadzone w miesiącach październik – marzec, w innym przypadku etapami, w uzgodnieniu z najemcą w okresie marzec – październik prace interwencyjne, trwające nie dłużejj niż 30 dni
j) najemca ma prawo przeniesienia na osobę trzecią wszelkie swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy