SAM Solar Polska - logo

 

 
 

2013-04-03

Podczas wczorajszej konferencji prasowej premier Donald Tusk po raz kolejny poruszył temat prac nad ustawą o OZE.
Premier poinformował wczoraj, że ma nadzieję, iż projekt ustawy o OZE trafi na posiedzenie Rady Ministrów w przyszłym tygodniu i do tego czasu rząd opracuje jego ostateczny kształt. Przed rozpatrzeniem projektu ustawy o OZE przez Radę Ministrów wymaga on jeszcze akceptacji ze strony Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Podobnie jak podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, wczoraj Donald Tusk po raz kolejny podkreślił, że głównym celem rządu w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce jest realizacja 15-procentowego udziału OZE w konsumpcji energii w roku 2020 i że do osiągnięcia tego celu mają służyć możliwie najtańsze technologie, "najbardziej adekwatne do polskich możliwości", których rozwój nie przełoży się na wzrost cen energii.

- Nie lekceważąc zjawisk meteorologicznych (...) potrzeba globalnego wysiłku, z udziałem Polski, na rzecz przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym". Ale przede wszystkim musimy też zadbać, aby energia w Polsce była powszechnie dostępna i możliwie tania - Polska Agencja Prasowa cytuje Donalda Tuska.

2013-04-02

"Rzeczpospolita" informuje, że w rządzie pojawiły się głosy opowiadające się za wstrzymaniem prac nad tzw. małym trójpakiem energetycznym wobec planów skierowania do Sejmu projektów ustaw energetycznych z tzw. dużego trójpaku.
Do informacji o zaprzestaniu prac nad poselskim projektem nowelizacji Prawa energetycznego odniósł się na łamach "RZ" poseł Andzej Czerwiński, szef sejmowej podkomisji ds. energetyki. – Są głosy, by zaprzestać prac nad „małym trójpakiem", skoro w kwietniu ma być procedowany duży, ale ja jestem zdania, że rozwiązania, które wprowadza mały, tylko ułatwią i przyspieszą niektóre decyzje. Zwłaszcza że premier powiedział, że duży trójpak ma być zrobiony przede wszystkim dobrze, a nie szybko - "RZ" cytuje Andrzeja Czerwińskiego.

Jak ponadto informuje dzisiaj "Rzeczpospolita" Ministerstwo Gospodarki zamierza zaktualizować wysokość współczynników korekcyjnych, które zostaną przyznane poszczególnym grupom technologii OZE w nowej ustawie o OZE - w stosunku do wysokości dopłat zaproponowanych w projekcie ustawy opublikowanym w październiku 2012 r. W tym celu resort gospodarki wspomoże się analizą odpowiednich poziomów wsparcia wykonaną przez wybraną firmę konsultingową. MG zaznaczyło, że prace nad aktualizacją współczynników korekcyjnych nie spowolnią prac nad przyjęciem ustawy o OZE.

Na przyspieszenie prac nad projektami ustaw energetycznych wpłynęła informacja o skierowaniu przez Komisję Europejską wniosku do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie nałożenia na nasz kraj kar za opóźniania we wdrożeniu unijnej dyrektywy o OZE. Na jej przyjęcie mieliśmy czas do końca 2010 roku, tymczasem projektu ustawy o OZE, która ma wdrożyć do naszego prawa odpowiednie unijne regulacje, jeszcze nie ma w parlamencie. Skierowanie do prac w Sejmie projektu ustawy o OZE wraz z pozostałymi projektami ustaw energetycznych wchodzącymi w skład tzw. dużego trójpaku energetycznego Ministerstwo Gospodarki zapowiadało na koniec I kwartału br., jednak nie wywiązało się z tego terminu.

W ubiegłym tygodniu na temat ustawy o OZE wypowiedział się premier Donald Tusk wskazując na konieczność obniżenia kosztów wsparcia dla OZE, w tym na konieczność zweryfikowania niektórych zasad projektowanego systemu zielonych certyfikatów. W ubiegłym tygodniu po raz kolejny szybkie skierowanie dużego trójpaku do Sejmu zapowiedział minister gospodarki Janusz Piechociński. Według przekazanych wówczas przez niego infofmacji ma to nastąpić w tym tygodniu.